Modules

HRM101 hanteert een modulaire aanpak. Per module spreken wij van te voren duidelijk met u af welke verbeteringen we gaan doorvoeren of welke ondersteuning we gaan bieden. Teven hanteren we per module een van te voren afgesproken prijs. De modules zijn onder te verdelen in drie categorieën van dienstverlening.

kern HRM

Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsovereenkomsten opstellen. De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel... lees meer
Arbeidsvoorwaarden (toepassen)
Wij ondersteunen ondernemende werkgevers bij het op de juiste manier bepalen, verbeteren, toepassen en naleven van de arbeidsvoorwaarden. Het referentiekader is hierbij: de juiste wet- en regelgeving toepassen, de cao... lees meer
Functiehuis & Salarishuis
We stellen voor u een functiehuis op als HR-instrument dat aansluit op het (al bestaande of eventueel ook op te stellen) organogram. Het functiehuis bestaat uit een gedetailleerd bouwwerk dat... lees meer
Functieprofielen
Functieprofielen opstellen. We stellen, aansluitend bij de eventuele bepalingen in de branche en cao een format voor een functieprofiel op. Voor een bepaald aantal functies (standaard zijn dit er 5) vullen we in samenwerking... lees meer
Gesprekscyclus
Ontwikkelen en uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wij stellen voor u een functionerings- en beoordelingscyclus samen. Om te beginnen passen we de systematiek aan op uw wensen, het soort functies binnen... lees meer
Personeelshandboek
Personeelshandboek opstellen. Door duidelijk te bepalen wat u van uw werknemer verwacht en wat uw werknemer van u mag verwachten, kunnen escalaties worden voorkomen. Van belang is het om hierbij... lees meer
Service Module
Naast de modules die zich richten op een specifiek onderwerp of onderdeel van HRM, is er ook een generieke module waarbij in de breedte een beroep kan worden gedaan op de kennis en kunde... lees meer

mecruit recruitment

‘Recruiten-doe-je-zelf’ Academy
Schrijf je nu in voor de ‘Recruiten-doe-je-zelf’ Academy en beleef een wervelende introductie in het op effectieve wijze uitvoering geven aan recruitment binnen de eigen organisatie. Met de enthousiaste inbreng van ervaren... lees meer
Mecruit: implementatie
Als je als werkgever structureel en professioneel invulling wil geven aan recruitment en je er in gelooft dat je dit zelf kan. Je verwacht binnen een tijdsbestek van een jaar minimaal... lees meer
Mecruit: vacature
Als er één vacature is, die zo snel mogelijk ingevuld moet worden en je durft het als werkgever zelf te doen! Dat je daar bij wat ondersteuning nodig hebt, snappen we natuurlijk.... lees meer

specialistisch HRM

Basistraining Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
Op basis van… ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA); Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;... lees meer
BPV (Beroepspraktijkvorming) & Opleidingsbeleid
BPV Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel in het beroepsonderwijs voor zowel de leerbanen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) als de stages in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). In... lees meer
E-Coaching (MKB Module)
Gedragsontwikkeling door online coaching Professionele groei van uw medewerkers en managers is een van de belangrijkste aspecten voor het goed runnen en succesvol zijn van uw MKB. Heeft u ook... lees meer
Jobcoach Traject & Loopbaanontwikkeling
Jobcoach Traject Om verschillende redenen kan het erg zinvol zijn om een Jobcoach Traject in te zetten met een werknemer: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren... lees meer
Module BHV & Module BHV+
BHV Basiscursus: is voor medewerkers die nog geen bedrijfshulpverlening diploma hebben is een praktische, hands on cursus behandelt de modules: eerste hulp, AED-training, communicatie, ontruiming en beperken en bestrijden van... lees meer
Training: ‘Leiding geven aan Verzuim’
Verzuimtraining ‘Leiding geven aan Verzuim’ Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het begeleiden van zieke werknemers. Het is niet altijd eenvoudig om sturing te geven aan een werknemer... lees meer
Verzuimaanpak (beleid & protocol)
Opstellen verzuimbeleid en verzuimprotocol. Samen met u stellen we een beleid op waarin de ambities, doelstellingen en aanpak met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt. U bent immers verantwoordelijk... lees meer
Verzuimcasus (complex verzuim)
Verzuimcase: een zieke werknemer. Het kan natuurlijk voorkomen dat  een verzuimdossier u zorgen baart. Een werknemer is ziek geworden en u wilt er zeker van zijn dat de re-integratie in goede... lees meer

regelmatig een gratis en nuttige HRM tip in uw mailbox?

dot
aanmelden meer tips; voer hier uw e-mail adres in:

Afmelden? Klik hier