fbpx

Werkgelukonderzoek | Medewerkerstevredenheid - HRM101

Een onderzoek naar het Werkgeluk van medewerkers binnen de organisatie geeft inzicht in de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers ten opzichte van hun werk. Het geeft een antwoord op vragen als: vind ik mijn werk nuttig en plezierig, of juist niet? Hierbij wordt de werkhouding gevormd door concrete ervaringen, zoals teleurstellingen of juist successen en veranderingen in de organisatie.

Wanneer de relatie tussen een medewerker en organisatie in balans is en de medewerker gelukkig is in zijn werk, zal de medewerker een grote betrokkenheid en bevlogenheid vertonen bij het werk en bij de organisatie. Ook de loyaliteit die een medewerker heeft naar zijn collega’s en de organisatie is bepalend voor zijn houding ten opzichte van het werk.

Vanuit werkgevers ontstaat vaak de vraag om de balans op te maken voor wat betreft de attitude van medewerkers in de organisatie. Hoe tevreden zijn zij met hun werk en zijn zij gelukkig in de organisatie? Hoe staat het met hun werkgeluk en bevlogenheid en waar kunnen we nog bijsturen en verbeteren?

Met de resultaten kan voorts gericht aan de slag worden gegaan in een concreet verbeterproject.