fbpx

Verzuimaanpak (beleid & protocol) - HRM101

Opstellen verzuimbeleid en verzuimprotocol.

Samen met u stellen we een beleid op waarin de ambities, doelstellingen en aanpak met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid worden uitgewerkt. U bent immers verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Het is zaak dit zo snel mogelijk goed op te pakken. Des te meer, omdat u het loon van zieke werknemers moet doorbetalen gedurende de eerste twee jaren (maximaal) ziekteverzuim. E.e.a. staat geregeld in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Indien een werknemer na 104 weken nog steeds ziek is, dan kan de werknemer arbeidsongeschikt in de zin van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) worden verklaard. Naast het volgen van de (re-integratie) verplichtingen voor werkgevers die in de WvP en de WIA zijn vastgelegd, is het van belang om de re-integratie praktische invulling te geven op de werkplek. Hierbij kunnen verschillende specialisten u van dienst zijn, zoals een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Dit moet ook van te voren zijn vastgelegd. Ook dit past in het verzuimbeleid. Tevens is het van belang om de wederzijdse rechten en plichten van zowel werkgever als werknemers te hebben afgestemd. Dit kan worden vastgelegd in een verzuimprotocol. Om alles goed te laten landen in de organisatie, wordt de verzuimaanpak in een gezamenlijke sessie nog eens toegelicht, waarbij ook de nodige kennis & kunde wordt overgedragen.