fbpx

Opleidingsbeleid - HRM101

Daar waar mensen werken, wordt geleerd. Enerzijds door het opbouwen van werkervaring, anderzijds door het volgen van een cursus, training of opleiding. Verschillende vormen van leren zijn de training-on-the-job en e-learning. Daarnaast kunnen er ook speciaal ingerichte interventies of informatieve sparsessies opgesteld worden die met collega’s, relaties of leveranciers uitgevoerd worden.

Opleidingsbehoefte kunnen door zowel de werkgever als de werknemer geformuleerd worden. Het is vooral belangrijk om opleidingsbehoefte voor de langere termijn te formuleren. Hierdoor wordt voorkomen dat er onnodige kosten voor opleidingen gemaakt worden die uiteindelijk niet of nauwelijks bijdragen aan het gewenste resultaat. Draagvlak van de medewerker voor het leerdoel en het leermiddel dat wordt ingezet, zorgt voor een verhoging van de betrokkenheid en motivatie, waardoor het leereffect van de werknemer verhoogd wordt. Dit resulteert in een positieve bijdrage aan het behalen van de doelen van de organisatie.

Na het volgen van een training of cursus is het belangrijk om goed te evalueren of de werknemer de juiste kennis heeft opgedaan. Daarbij is de borging en het delen van de opgedane kennis essentieel om op deze wijze te voorkomen dat alle tijds- en geldinvesteringen voor niets zijn geweest. Om kennis te kunnen behouden, zal de kennis van de werknemer gedeeld moeten worden, waarbij geldt: “kennis delen = kennis vermenigvuldigen”.