fbpx

BPV (Beroepspraktijkvorming) & Opleidingsbeleid - HRM101

BPV
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel in het beroepsonderwijs voor zowel de leerbanen in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) als de stages in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). In dit onderdeel wordt de leerling in de praktijk opgeleid bij het leerbedrijf. Hiervoor wordt er vanuit het bedrijf een praktijkbegeleider aangesteld.
Met de module BPV krijgt de praktijkbegeleider handvatten en inzichten om een werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in de beroepspraktijkvorming van de opleiding die er wordt gevolgd. Tevens wordt inzichtelijk voor de praktijkbegeleider welke taken en verantwoordelijkheden er zijn in het begeleiden van de werknemer. Dit wordt ondersteund door het aanleveren van diverse checklists en begeleidings- en beoordelingsdocumenten.
Het doel is om de werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden op weg naar diplomering waardoor de kans van slagen wordt vergroot en waardoor de werknemer met het diploma beter gaat functioneren in zijn of haar (nieuwe) werkzaamheden en meer vertrouwen krijgt in het uitvoeren daarvan.
Opleidingsbeleid
“CFO: What happens if we train our employees and they leave? CEO: What happens if we don’t and they stay?”
Investeren in opleiding en training als werkgever is investeren in beter ontwikkeld en gemotiveerd personeel. Dit betaalt zich later uit in de verhoogde motivatie en arbeidsproductiviteit van een medewerker. Tevens raakt de medewerker meer betrokken bij het bedrijf wat onder andere ziekteverzuim kan verminderen.
Via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) is het mogelijk om zowel huidig personeel als nieuw personeel op te leiden tot kundige en gemotiveerde medewerkers. Maar ook een masterstudie of bijscholingscursus zal op termijn enorme toegevoegde waarde leveren. Met de module Opleiding wordt er binnen het bedrijf gekeken wat de vraag is met betrekking tot scholing en op welke manier dit het beste ingezet kan worden. Dit kan op individuele basis maar ook op basis van het opleiden van een groep.
Naast het voordeel van gediplomeerd en gemotiveerd personeel kunt u gebruik maken van subsidieregelingen zoals de Subsidie Praktijkleren (SPL) waardoor de totale kosten van de investering gereduceerd kunnen worden.