fbpx

Medezeggenschap - HRM101

In Nederland is ‘medezeggenschap’ een veelvoorkomende term, wat inhoudt dat stakeholders en betrokkenen, zoals cliënten en werknemers, worden meegenomen in besluiten door de organisatie. Dit met het oog op een ‘betere’ organisatie, doordat de macht verspreid is door de invloed van betrokkenen. Volgens de wet is iedere organisatie met ten minste 50 werknemers in dienst, dan ook verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

Rondom de term medezeggenschap kunnen organisaties met veel complexe vraagstukken te maken krijgen, zoals vraagstukken met betrekking tot adviesrecht, verschillende trajecten en procedures, instemmingsrecht, informatierecht en geheimhouding. Middels het inzetten van juridische ondersteuning, bieden wij advies op het gebied van bovenstaande vraagstukken en op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en mediators.