fbpx

Functieprofielen - HRM101

Functieprofielen opstellen.

We stellen een format voor een functieprofiel op. We sluiten aan op de eventuele branche- en cao-bepalingen en borduren voort op het geldende functie- en salarishuis. Voorts vullen we in samenwerking met u dit format concreet en op maat in voor de bij u geldende functies. In het kader van de in 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het nog meer van belang geworden om (dis)functioneren structureel te beoordelen en vast te leggen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de functie-eisen duidelijk zijn vastgelegd in functieprofielen om het (dis)functioneren überhaupt te kunnen vaststellen en beoordelen. Daarnaast helpt het functieprofiel bij het bespreken en concreet maken van doelstellingen die werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen.