fbpx

Cursus Preventiemedewerker - HRM101

Inleiding

Elke organisatie is wettelijk verplicht om minimaal één medewerker aan te wijzen die als preventiemedewerker fungeert, meestal naast hun ‘gewone’ functie. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. Als een onderneming 25 of minder medewerkers heeft, dan mag de directeur zelf als preventiemedewerker fungeren. De preventiemedewerker heeft drie hoofdtaken:

  • het (mede) opstellen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie);
  • het adviseren van en nauw samenwerken met de directie en/of OR of personeelsvertegenwoordiging (of bij het ontbreken daarvan: de belanghebbende medewerkers) over arbeidsomstandigheden en de genomen en te nemen Arbomaatregelen;
  • het zorgdragen, (mede) uitvoeren en evalueren van de geformuleerde Arbomaatregelen in het Arbobeleidsplan.

Naast deze hoofdtaken, kan het takenpakket van de preventiemedewerker worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het registreren en melden van bedrijfsongevallen, het verzorgen van een werkplekinspectie, het opstellen van Arboprocedures en –instructies, het vervullen van de rol van Vertrouwenspersoon en het coördineren van de BHV.

Hoe kan HRM101 adviseren en ondersteunen?

De preventiemedewerker(s) dienen over de juiste deskundigheid te beschikken om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Om dit te bewerkstelligen verzorgen wij in samenwerking met onze partner Arbode regelmatig de eendaagse cursus ‘Preventiemedewerker’ voor zowel de beginnende als meer ervaren preventiemedewerker(s). De cursus heeft als doel het vertrekken van kennis en inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Na de cursus kan de preventiemedewerker direct aan de slag met zijn/haar preventietaken en kan hij/zij hier een proactieve rol in spelen binnen de organisatie. De cursus wordt gegeven door deskundige docenten met ruime ervaring binnen het vakgebied. Zij behandelen de lesstof op een interessante en interactieve wijze. De cursusduur is één dag.

Neem contact met ons op voor de actuele trainingsdata

Kosten…

De kosten voor deelname aan de cursus per persoon (incl. lunch, koffie thee, fris incl. lesmateriaal) bedragen € 450,- (excl. btw)