fbpx

(Job) Coaching - HRM101

Jobcoach Traject

Om verschillende redenen kan het erg zinvol zijn om een Jobcoach Traject in te zetten met een werknemer: uitval voorkomen, het werkvermogen verbeteren, de werknemer beter laten functioneren (in huidige of toekomstige functie) of de werknemer beter ‘laten landen’ in zijn of haar nieuwe werkomgeving.

Deze methodiek wordt juist ingezet als er behoefte is aan persoonlijke en intensieve begeleiding van een werknemer op zijn/haar persoonlijke functioneren. Voorwaarde is dat werknemer zich bewust is van ontwikkelpunten en hieraan wil werken. Doel is om te bepalen welke aspecten bij het uitvoeren van de functie voor verbetering vatbaar zijn of een belemmering vormen. Voorts wordt er in dit traject met behulp van advies- en coachingsgesprekken samen met de werknemer gewerkt aan zijn/haar thema’s. Inzet van een persoonlijkheidsonderzoek is onderdeel van de methodiek.

Doel is gedragsverandering in de werksituatie, waardoor werknemer beter gaat functioneren, een grotere arbeidstevredenheid, dan wel meer rust en vertrouwen ervaart. Het kan hierbij gaan om allerlei aspecten: competenties, vaardigheden maar ook contextuele of omgevingsfactoren.