fbpx

Arbeidsvoorwaarden & CAO - HRM101

Wij ondersteunen ondernemende werkgevers bij het op de juiste manier bepalen, verbeteren, toepassen en naleven van de arbeidsvoorwaarden. Het referentiekader is hierbij: de juiste wet- en regelgeving toepassen, de cao naleven en marktconform inspelen op de trends op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. We komen vrijblijvend een check doen op de arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie.

Voorts kunnen we de arbeidsvoorwaarden (marktconform) gaan aanpassen/optimaliseren of (in een werkingssfeer onderzoek) controleren of eventueel cao- & branchebepalingen van toepassing zijn.