fbpx

Arbeidsovereenkomsten - HRM101

Arbeidsovereenkomsten opstellen.

De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel optimaal te laten aansluiten bij de wet- en regelgeving om risico’s te beheersen. Dit schept bovendien duidelijkheid tussen u en uw werknemers. De arbeidscontracten die u momenteel gebruikt, nemen we onder de loep (denk aan: onbepaalde tijd contract, bepaalde tijd contract, oproepcontract, min-max contract) en passen we aan, conform de actueel geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we uiteraard rekening met de bepalingen die voor u specifiek gelden zoals bedrijfseigen of branche gerelateerde bepalingen. Daarnaast is er in deze module ruimte om een bepaald aantal (standaard is dit vijf) individuele arbeidscontracten op te laten stellen of aan te laten passen. Heeft u dit niet meteen nodig? Geen probleem, dit recht blijft een jaar lang geldig.