fbpx

(Arbeids)overeenkomsten - HRM101

Arbeidsovereenkomsten opstellen.

De arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is nogal eens onderhevig aan verandering. Het is van belang om de belangrijkste documenten met betrekking tot het in dienst hebben van personeel optimaal te laten aansluiten bij de wet- en regelgeving om risico’s te beheersen. Dit schept bovendien duidelijkheid tussen u en uw werknemers. De arbeidscontracten die u momenteel gebruikt, nemen we onder de loep (denk aan: onbepaalde tijd contract, bepaalde tijd contract, oproepcontract, min-max contract) en passen we aan, conform de actueel geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen wij voor u individuele arbeidscontracten opstellen of aanpassen.