fbpx

Arbeidsomstandighedenbeleid - HRM101

Het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid, is een verplichting voor iedere werkgever. Doel is om medewerkers veilig en gezond te laten werken. Met een Arbobeleidsplan geeft u duidelijkheid hoe je hier als werkgever concreet invulling aan geeft. Het Arbobeleidsplan is een verzameling van verschillende beleidsstukken of een verwijzing daarnaar, evenals een verklaring van hoe een en ander ingeregeld is binnen de organisatie. Het behelst zaken als: doel van het Arbobeleid, verantwoordelijken arbozorg, preventieve zorg (preventiemedewerker), deskundige ondersteuning, Arbo-commissie, risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), bedrijfshulpverlening (BHV), verzuimbeleid, voorlichting, vertrouwenspersoon, registratie arbeidsongevallen, arbeidstijden, psychosociale arbeidsbelasting en ongewenste omgangsvormen.