• hogere effectiviteit van werknemers
  Bekijk onze diensten
 • vergroten werkgeluk werknemers
  Bekijk onze diensten
 • personele
  kosten onder
  controle
  Bekijk onze diensten
 • personele
  risico's
  beheersbaar
  Bekijk onze diensten

HR-Piramide

WERKGELUK

Sturen op ‘Werkgeluk’ en de ‘Employee Experience’ stelt de werkgever in staat om écht te luisteren naar medewerkers en het werk en de omgeving zodanig in te richten dat medewerkers effectiever werken en de juiste personen op de juiste plek (blijven) zitten.

HR DEVELOPMENT

HR Development gaat over het organiseren van individuele en collectieve leerprocessen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers alsmede het beter functioneren van de werkgever als geheel. Het biedt de kaders om medewerkers te ontwikkelen.

E-Coaching (MKB Module)
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Loopbaanontwikkeling (coaching)
Talentmanagement en Teamontwikkeling
Persoonlijke Ontwikkeling
Opleidingsbeleid

HR PERFORMANCE

Functioneel HRM biedt kaders voor medewerkers en werkgevers om afspraken te maken over de invulling van functie. Dit is de basis voor het managen van wederzijdse verwachtingen over de uitoefening van de functie en het gedrag op de werkvloer.

(Job) Coaching
E-Coaching (MKB Module)
Functiegebouw & Salarishuis
Functieprofielen
Gesprekscyclus (functioneren & beoordelen)
Arbeidsjuridische vraagstukken
Medezeggenschap
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Mecruit Academy
Personeelshandboek
Recruitment (ondersteuning bij invulling vacature)
Selectie Assessment (bij Werving & Selectie)
Verzuimaanpak (beleid & protocol)
Verzuimcasus | Casemanagement

 

HR BASICS

Basis HRM gaat over het bieden van basisvoorwaarden voor medewerkers om te (komen) werken bij een werkgever. Verder is het voor de werkgever een kader om aan wet- en regelgeving te voldoen en personele risico’s te beheersen.

(Arbeids)overeenkomsten
Arbeidsvoorwaarden & CAO
Arbeidsomstandighedenbeleid
Basistraining Vertrouwenspersoon
Cursus Preventiemedewerker
Inzet (tijdelijke) HR Adviseur | HR Officer
Module BHV & Module BHV+
Personeels- & Salarisadministratie
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
Training: ‘Leiding geven aan Verzuim’