Disclaimer en Algemene Voorwaarden

HRM 101 B.V. is gevestigd te Waalwijk en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 64558134. HRM 101 BV is onderdeel van HLB Van Daal, echter uitsluitend HRM 101 B.V. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van HRM 101 B.V. van toepassing, waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid en een aanwijzing van de bevoegde rechter zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te raadplegen: Algemene Voorwaarden HRM101 BV  | General Terms and Conditions en zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 64558134.