fbpx

Actualiteiten HRM n.a.v. Prinsjesdag 2018

Ingrid de Vries

Op dinsdag 18 september 2018 vond Prinsjesdag plaats. Wat zijn de plannen en wetswijzigingen die het kabinet presenteerde voor de werkgevers? We hebben de belangrijkste onderwerpen voor je op een rij gezet.

1. Nieuw wetsvoorstel WAB, ofwel Wet Arbeidsmarkt in Balans: in 2019 staat een aantal significante wijzigingen op de planning die invloed hebben op de huidige WWZ (Wet Werk & Zekerheid):

  • Bij het direct aanbieden van een vast contract kun je als werkgever een proeftijd toekennen van maximaal 5 maanden. Bij tijdelijke contracten langer dan 2 jaar is dit een proeftijd van maximaal 3 maanden.
  • De duur van het maximale aantal tijdelijke contracten gaat weer terug van 2 naar 3 jaar. Het maximale aantal tijdelijke contracten (3) blijft gelijk.
  • Er wordt een lagere WW-premie voorgesteld wanneer je als werkgever een vast contract aanbiedt.
  • Payroll medewerkers moeten gelijke arbeidsvoorwaarden hebben die gelijk zijn aan de werknemers van de inlener, met uitzondering van het pensioen.
  • Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd bij een ontslagprocedure bij de kantonrechter, namelijk de cumulatiegrond. Hierdoor kan de op basis van verschillende ontslaggronden het contract worden ontbonden.

Transitievergoeding bij ontslag van werknemers

De transitievergoeding gaat gelden vanaf eerste werkdag (in plaats vanaf 2 jaar). De opbouw van de transitievergoeding wordt soberder: voortaan telt elk dienstjaar voor een derde maandsalaris.

Compensatie van de transitievergoeding voor alle werkgevers

Eerder dit jaar werd al bekend dat werkgevers per 1 april 2020 een compensatie kunnen aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte). Dit geldt voor alle werkgevers. Werkgevers kunnen deze compensatie ook met terugwerkende kracht aanvragen voor ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Compensatie van de transitievergoeding voor de kleine werkgever

Het kabinet wil de drempel om een vast contract te geven lager maken voor de kleine werkgever. Daarom stellen zij voor dat er compensatie komt van de transitievergoeding wanneer een ontslag plaats vindt vanwege ziekte, reorganisatie of pensionering.

2. Geboorteverlof

Er komt per 1 januari 2019 uitbreiding van het geboorteverlof door de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Voor de partner van de moeder wordt het verlof opgeschroefd naar 5 dagen met loondoorbetaling. Per 1 april 2019 krijgt de partner daarbij aanvullend geboorteverlof voor maximaal 5 keer de wekelijkse arbeidsduur, met recht op een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon. Het adoptie- en pleegverlof gaat van 4 naar 6 weken.

3. Wet DBA (Aanpak ‘schijnzelfstandigheid’ van ZZP’ers)

Handhaving wordt uitgesteld tot 1 januari 2020, behalve voor kwaadwillende. Uiterlijk 1 januari 2019 wil het kabinet verduidelijkt hebben wanneer wel of geen sprake is van gezag (het onderscheidend criterium tussen werknemers en zelfstandigen). Voor de langere termijn wordt onderzoek gedaan naar op de opkomst van nieuwe vormen van arbeidsrelaties, waaronder de introductie van een ondernemersovereenkomst en aanpassing van de definitie van uitzendovereenkomst.

4. Fiets van de zaak

Vanaf 2020 komt er een bijtellingsregeling voor een fiets van de zaak net zoals die voor een auto van de zaak geldt. Het kabinet wil het aantrekkelijk maken om met de fiets naar het werk te komen. De bijtelling wordt 7%.

5. Elektrische leaseauto’s

Voor leaseauto’s met een waarde onder de €50.000 zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4%.

6. Nieuwe belastingtarieven (inkomen) in 2019

Belastingschijf Jaarinkomen Heffing Jaarinkomen Heffing
Schijf 1 €0 t/m €20.142 36,55% €0 t/m €20.384 36,65%
Schijf 2 €20.143 t/m €33.995 40,85% €20.143 t/m €33.995 38,10%
Schijf 3 €33.995 t/m

€68.507

40,85% €33.995 t/m

€68.507

38,10%
Schijf 4 €68.508 of meer 51,95% €68.508 of meer 51,75%

Bronnen: Rijksoverheid, Raet, Rendement, PW.