fbpx

Vertrouwenspersoon opleiden?

Gijs van Zon | HRM101 BV

Op basis van…

 • ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA);
 • Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;
 • Algemene Wet Gelijke Behandeling: bescherming tegen discriminatie (art. 1 Grondwet);
 • Jurisprudentie: het pakt voor werkgevers gunstig uit als er een vertrouwenspersoon betrokken is (bij incidenten).

…zullen werkgevers actief aan de slag moeten met het voorkomen, begeleiden en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen hun organisatie. PSA betreft:

 • agressie en geweld;
 • seksuele intimidatie;
 • discriminatie;
 • pesten;
 • werkdruk.

Een goede (concrete) manier om hier invulling aan te geven, is door een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO) aan te stellen. Hierdoor wordt de drempel lager voor betrokken werknemers om te melden, is de initiële opvang ingeregeld en wordt de afhandeling van incidenten (oplossen, begeleiding) verder geoptimaliseerd. Tevens heeft de VP OO een preventieve functie door voorlichting te geven en (het management) te adviseren.

Wij adviseren dan ook om minimaal één VP OO aan te stellen als werkgever. Bij het aanstellen van zo’n VP moet je er als werkgever wel echt bij stilstaan wat de rol inhoudt en wat er mogelijk allemaal op deze functionaris af gaat komen.

HRM101 organiseert regelmatig de basistraining ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO)’. Hierbij wordt stilgestaan bij wettelijke bepalingen, organisatorische kaders, wetenschappelijke visie en beleidsrichtlijnen voor de VP OO. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan hoe om te gaan met emoties, gesprekstechnieken en zijn er volop rollenspelen.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

 • De training vindt plaats in twee dagdelen (verspreid over twee weken) in onze trainingsruimte op Talent Square in Tilburg;
 • We starten of eindigen telkens met een heerlijke lunch met de befaamde broodjes van ‘Kras2’;
 • De deelnemers worden klaargestoomd om de rol van VP OO effectief te kunnen vervullen binnen hun organisatie;
 • De training heeft een pragmatische insteek: door de inzet van rollenspelers worden situaties zoals in de praktijk gecreëerd;
 • De training wordt verzorgd door een Senior HR Professional, ervaren rollenspelers en een gecertificeerde Coach/Trainer;
 • Deelnemers krijgen ter voorbereiding en als naslagwerk ‘Gids voor Vertrouwenspersonen’ van Cor van Duijnhoven;
 • Deelnemers ontvangen na afloop een prachtig certificaat als bewijs van geslaagde deelname;

De eerstvolgende editie vindt plaats op donderdag 31 mei 2018 (ochtend programma) en donderdag 7 juni 2018 (middagprogramma), neem contact op met Gijs van Zon via gijs@hrm101.nl of 013 – 536 25 16 om deel te nemen!

De kosten per persoon (incl. lunch, incl. lesmateriaal, incl. boek, excl. btw.) bedragen 550 EUR in totaal (dus voor twee dagdelen).

Bovenstaand betreft een ‘open training’ maar een in-house voor uw organisatie specifiek is uiteraard ook mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.