fbpx

Vertrouwenspersoon opleiden?

Gijs van Zon | HRM101 BV

Op basis van…

  • ARBO wet: verplichting om beleid te voeren ter voorkoming en beperking psychosociale arbeidsbelasting (PSA);
  • Goed Werkgeverschap (Burgerlijk Wetboek): ‘optimaal rekening houden met belangen en gevoelens van werknemers’;
  • Algemene Wet Gelijke Behandeling: bescherming tegen discriminatie (art. 1 Grondwet);
  • Jurisprudentie: het pakt voor werkgevers gunstig uit als er een vertrouwenspersoon betrokken is (bij incidenten).

…zullen werkgevers actief aan de slag moeten met het voorkomen, begeleiden en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) binnen hun organisatie. PSA betreft:

  • agressie en geweld;
  • seksuele intimidatie;
  • discriminatie;
  • pesten;
  • werkdruk.

Een goede (concrete) manier om hier invulling aan te geven, is door een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO) aan te stellen. Hierdoor wordt de drempel lager voor betrokken werknemers om te melden, is de initiële opvang ingeregeld en wordt de afhandeling van incidenten (oplossen, begeleiding) verder geoptimaliseerd. Tevens heeft de VP OO een preventieve functie door voorlichting te geven en (het management) te adviseren.

Wij adviseren dan ook om minimaal één VP OO aan te stellen als werkgever. Bij het aanstellen van zo’n VP moet je er als werkgever wel echt bij stilstaan wat de rol inhoudt en wat er mogelijk allemaal op deze functionaris af gaat komen.

HRM101 organiseert regelmatig de basistraining ‘Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VP OO)’. Hierbij wordt stilgestaan bij wettelijke bepalingen, organisatorische kaders, wetenschappelijke visie en beleidsrichtlijnen voor de VP OO. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan hoe om te gaan met emoties, gesprekstechnieken en zijn er volop rollenspelen.

Ga naar ‘Diensten‘ voor meer informatie!