fbpx

HRM Actualiteiten n.a.v. Prinsjesdag 2017

Evy van Gool | HRM101 BV

Op dinsdag 19 september is de nieuwe Rijksbegroting voor 2018 gepresenteerd. Wat zijn hierin belangrijke punten voor werkgevers om rekening mee te houden?

  • Per 1 januari 2018 zal de premiekorting voor werkgevers voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of beperkte werknemer worden vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV) (waarover we al eerder schreven in tip #34). Dit LKV zal lager uitvallen dan de premiekorting (max. €6000,-) en daarbij zullen ook de voorwaarden iets strenger zijn. De invoering van het LKV kan voor werkgevers dus een flink bedrag aan ‘premiekorting’ schelen.
  • Sinds 1 juli 2017 is het minimumjeugdloon verhoogd (zie tip #43). Ter compensatie van dit hogere jeugdloon zal met ingang van 1 januari 2018 het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) ingevoerd worden voor de leeftijdscategorie van 18- tot 21-jarigen. Daarnaast stijgt het minimumjeugdloon in 2019 verder voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar en ook hebben werknemers vanaf 21 jaar vanaf 2019 recht op het volledige wettelijke minimumloon.
  • Per 1 januari 2018 zal de no-riskpolis regeling voor ouderen tijdelijk uitgebreid worden. Tot nu toe is de regeling gericht op oudere en voormalig langdurig werklozen. Met de uitbreiding van de regeling wordt deze ook toegankelijk voor mensen die zijn geboren voor 1 januari 1962 en in 2018 of 2019 vanuit de WW als werknemer gaan werken.
  • Vanaf 1 januari 2018 heeft iemand die werkt op een Overeenkomst van Opdracht (OVO) recht op een minimumloon. Het gaat hierbij naar verwachting om een groep van ruim 400.000 mensen die niet als werknemer en niet als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.
  • In 2018 wil de overheid starten met een programma ter preventie van beroepsziekten. Dit programma zal zich in de eerste twee jaren in elk geval richten op het werken met gevaarlijke stoffen. Voor werkgevers is het dan ook van belang om zich bewust te zijn van de risico’s die het werken met gevaarlijke stoffen met zich meebrengt.

Bronnen: HR Rendement, Ondernemen met Personeel