fbpx

Verzuimrisico's van werknemers van 56+ gecompenseerd

Evy van Gool | HRM101 BV

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer
Werkgevers hoeven niet bang te zijn om ‘grijze haren’ in dienst te nemen.

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan hun jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn dan ook bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. Om deze angst bij werkgevers weg te nemen heeft de ministerraad ingestemd met het volgende wetsvoorstel:

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat dan om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW uitkering hebben ontvangen. Dit staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze compensatieregeling neemt de zorg omtrent het in dienst nemen van oudere werknemers grotendeels weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet. Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’, wat als doel heeft de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.

Bron: Rijksoverheid.