fbpx

Verlofregelingen optimaal toepassen!

Lieke Susijn | HRM101 BV

Lees ook: als werkgever doe je werving & selectie gewoon zelf anno 2017! ‘Mecruiten’ noemen we dat bij HRM101 BV! Hoe dan? Schrijf je hier in voor de ‘Recruiten-doe-je-zelf Academy’ De extra plekken zijn nog vrij!

Het vakantieseizoen nadert snel: hoe zat het ook alweer met (de opname van) vakantie en verlof?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit vier keer het aantal uren dat er per week gewerkt wordt. Een werknemer die 40 uren per week werkt, krijgt derhalve 160 uren per jaar aan vakantie-uren; 20 dagen dus. Tijdens de vakantie betaalt de werkgever het loon door.

De wettelijke vakantiedagen die niet door een werknemer zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld: vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2016, maar die niet zijn opgenomen in 2016, vervallen op 1 juli 2017.

Daarnaast kunnen werkgevers nog ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen hanteren voor hun werknemers. Dit is al dan niet bepaald bij cao. Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen mogen worden uitbetaald aan werknemers. Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen mogen niet worden uitbetaald aan werknemers, tenzij er aan het einde van het contract nog wettelijke vakantiedagen over zijn.

Naast deze vakantiedagen, is er nog een aantal andere vormen van verlof die niet altijd goed op het netvlies staan van werkgevers (en werknemers):

1)     Feestdagen: op de officiële nationale feestdagen zijn de meeste werknemers vrij. Voor sommige feestdagen zoals tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag staat vast dat eenieder vrij is. Voor andere feestdagen zoals Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart geldt dat bij cao, per bedrijf of in de arbeidsovereenkomst is bepaald of men al dan niet vrij is. In bepaalde branches (denk aan zorg, horeca en beveiliging) moet een aantal werknemers op feestdagen sowieso gewoon werken, al dan niet tegen een extra vergoeding.

2)     Aanvullende verlofregelingen die bij wet zijn vastgelegd, met name in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO):

 • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
 • kraamverlof
 • ouderschapsverlof
 • adoptieverlof of pleegzorgverlof
 • zorgverlof (kortdurend en langdurend)
 • calamiteitenverlof

3)     Bijzonder verlof in bedrijfsreglementen opgenomen, bij cao bepaald of in arbeidsovereenkomsten vastgelegd. Dit zijn bepalingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • huwelijk van een (familielid van een) werknemer
 • begrafenis van een familielid
 • verhuizing
 • examen
 • doktersbezoek
 • activiteiten voor een vakbond

Als werkgever is het van belang om het opnemen en registreren van verlof goed te regisseren. Door alle (wettelijke) regelingen goed toe te passen, krijgen werknemers waar ze recht op hebben en loopt de werkgever minder risico (op te veel betalen).

Lees ook: als werkgever doe je werving & selectie gewoon zelf anno 2017! ‘Mecruiten’ noemen we dat bij HRM101 BV! Hoe dan? Schrijf je hier in voor de ‘Recruiten-doe-je-zelf Academy’ De extra plekken zijn nog vrij!