fbpx

Future of Jobs: de toekomst van banen en benodigde competenties

Evy van Gool | HRM101 BV

Volgens het World Economic Forum zal 65% van de kinderen die op dit moment start in het basisonderwijs uiteindelijk gaan werken in banen die nu nog niet bestaan.

Het is voor werkgevers en hun huidige werknemers dan ook van groot belang dat zij zich nu al gaan voorbereiden op veranderingen in toekomstige behoeften en zich gaan ontwikkelen in de competenties die nodig zijn in toekomstige banen.

Hierbij zal 35% van de competenties die op dit moment het meest belangrijk zijn, tussen 2015 en 2020 gaan veranderen (World Economic Forum). Dit houdt in dat de vraag naar toekomstbestendige competenties de komende jaren zal stijgen en dat de samenstelling van de meest benodigde competenties binnen bedrijven sterk zal veranderen.

Er zijn verschillende redenen voor de verandering in de benodigde competenties. Uiteraard spelen technologische veranderingen zoals big data en robotisering een grote rol, maar ook ontwikkelingen zoals de klimaatverandering en de groeiende vraagstukken omtrent privacy en ethisch en verantwoord ondernemen zijn hierin belangrijk.

Bedrijven en hun werknemers zullen hiertoe moeten leren om gebruik te maken van de hoeveelheid aan beschikbare data. Ook sociale competenties zoals emotionele intelligentie en overtuigingskracht zullen belangrijker worden binnen organisaties. Volgens het World Economic Forum (2016) zullen deze competenties zelfs belangrijker worden dan specifieke technische skills, zoals programmering. Verder maken content vaardigheden (bv. actief leren), proces vaardigheden (bv. kritisch denken) en cognitieve vaardigheden (bv. creativiteit en wiskundig redeneren) een groeiend deel uit van de kerncompetenties in de (nabije) toekomst.

Wanneer je de top 10 vaardigheden en competenties in 2020 vergelijkt met de top 10 in 2015, zijn duidelijke verschillen te zien.

Top 10  
2015 2020
1. Oplossen van complexe problemen 1. Oplossen van complexe problemen
2. Samenwerken 2. Kritisch denken
3. People management 3. Creativiteit
4. Kritisch denken 4. People management
5. Onderhandeling 5. Samenwerken
6. Kwaliteitscontrole 6. Emotionele intelligentie
7. Servicegerichtheid 7. Oordeel en besluitvorming
8. Oordeel en besluitvorming 8. Servicegerichtheid
9. Actief luisteren 9. Onderhandeling
10. Creativiteit 10. Cognitieve flexibiliteit
Bron: Future of Jobs Report, World Economic Forum (2016)

Zo wordt creativiteit erg belangrijk, maar blijft ook het kunnen oplossen van complexe problemen een van de belangrijkste competenties. Daarnaast zullen bedrijven zich moeten richten op de emotionele intelligentie en cognitieve vaardigheden en flexibiliteit van hun huidige en toekomstige medewerkers.

Het is hierbij van belang dat bedrijven inzicht krijgen in de huidige competenties en (emotionele) intelligentie van medewerkers, zodat zij hierop voort kunnen bouwen in de toekomst. Daarnaast is het van belang dat zij zich richten op het ontwikkelen van bovengenoemde competenties om voorop te (blijven) lopen in de ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen.

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld big data en people analytics en ontwikkel assessments kan dit inzicht verkregen worden en kunnen medewerkers getraind worden op de benodigde competenties van de toekomst.

Bron: World Economic Forum, 2016. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution