fbpx

Wijzigingen in de ARBO wet per 1-7-2017!

Evy van Gool | HRM101 BV

Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Dit houdt in dat de huidige Arbowet gaat veranderen, deze veranderingen zullen per 1 juli 2017 in gaan.

De wijziging van de Arbowet hebben onder andere betrekking op de versterking van de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie binnen organisaties en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017?

  • Medewerkersbetrokkenheid: de werknemersvertegenwoordiging (Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging) krijgt instemmingsrecht op de keuze van de preventiemedewerker en diens plaats in de organisatie. Dit houdt in dat de betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met de arbodienst en bedrijfsarts vergroot wordt.
  • Open spreekuur: elke werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’ (arbeidsomstandigheden spreekuur).
  • Bezoek bedrijfsarts: de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Dit houdt in dat hij iedere werkplek moet kunnen bezoeken.
  • Second opinion: medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Basiscontract arbodienstverlening: in het basiscontract arbodienstverlening worden afspraken vastgelegd omtrent de dienstverlening. Hierbij worden minimumeisen benoemd waaraan het basiscontract met een arbodienst moet voldoen.
  • Inspectie SZW: de Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht. De inspectie krijgt hierbij ruimere mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. Hierbij mag de SZW ook werkgevers zonder bovengenoemd basiscontract beboeten.