fbpx

De week van de werkstress is voorbij, de stress ook?

Simone Appeldoorn-Hoefnagels | Keesmanagement

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen werknemers loopt jaarlijks het risico op een burn-out of andere werk gerelateerde psychische ziektes. Steeds meer wordt de aandacht gericht op het bespreekbaar maken van werkstress binnen organisaties.

Werkstress kan veroorzaakt worden door vele factoren. Werkdruk, agressie en geweld, pesten op de werkvloer, onveilige werksituaties, al deze factoren kunnen van invloed zijn op de mate waarin een werknemer stress ervaart. Door deze diversiteit aan mogelijke veroorzakers van werkstress, is er niet één oplossing om werkstress te voorkomen. Er zijn meerdere oplossingen en tools om het werkplezier te vergroten. Op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl worden diverse tips en tricks uiteengezet die uw organisatie kan inzetten om de werkstress te verlagen en duurzame inzetbaarheid te verhogen. Vanuit het Agentschap SZW is vanaf 14 november subsidie beschikbaar voor bedrijven die aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid waardoor mensen langer en productief aan het werk blijven.

Het bespreekbaar maken van werkdruk, stress en psychische klachten is een belangrijke taak van HR-professionals en managers binnen de organisatie. Het vroegtijdig herkennen van signalen van werknemers die werkstress ervaren, kan langdurige verzuimsituaties voorkomen. Psychische klachten worden vaak als ongrijpbaar ervaren door werkgevers, toch verdient het de aanbeveling om in gesprek te gaan met de werknemer waarvan u vermoedt dat uitval nabij is.

Hoe gaat u om met psychisch verzuim binnen uw organisatie? Herkent u de signalen van werknemers waarbij de werkdruk te hoog wordt? Bent u in staat om het juiste gesprek te voeren met uw medewerker?

In de training “Psychisch verzuim: hoe pakt u dat aan” wordt ingezoomd op hoe u binnen uw organisatie om kunt gaan met werkstress en psychische klachten. Meer info over de training op 8 december 2016 vindt u hier: http://keesmanagement.com/training-psychisch-verzuim/