fbpx

Relevante HRM wijzigingen n.a.v. Prinsjesdag 2016

Evy van Gool | HRM101 BV
Op dinsdag 20 september, Prinsjesdag 2016 werden de plannen voor 2017 door het kabinet gepresenteerd. Wat zijn belangrijkste wijzigingen in 2017 voor werkgevers in het MKB en welke kansen en risico’s brengen deze punten met zich mee?

Minimumloon

Vanaf 2017 wordt de wettelijke leeftijd voor het minimumloon verlaagd. De leeftijd voor het minimumloon gaat in twee stappen van 23 naar 21 jaar. Tegelijkertijd wordt het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar in stappen verhoogd om te voorkomen dat leeftijd een te grote rol gaat spelen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Voor werkgevers zal het door deze verandering steeds minder van belang zijn om bij het aannemen van nieuw personeel de beslissing te baseren op de leeftijd van jonge werknemers.
Een tweede verandering waar onderzoek naar gedaan wordt, heeft te maken met het minimumuurloon. Zolang dit onderzoek nog gaande is, wordt alvast geregeld dat werknemers die per week meer dan 40 uur werken, voor hun meerwerk minstens betaald krijgen volgens het wettelijk minimumloon. Zo blijft betaling op basis van stukloon mogelijk, maar moeten werknemers die stukloon ontvangen ook minstens het wettelijk minimumloon verdienen. Dit betekent concreet voor werkgevers die hun medewerkers per stuk betalen ook moeten voldoen aan het wettelijk minimumloon, waardoor de personeelskosten kunnen oplopen.

Wet Werk en Zekerheid

Seizoensgebonden werk
Bij seizoenarbeiders mag er in 2017 maximaal 3 maanden zitten tussen de tijdelijke contracten. Deze tussenpoos is nu nog maximaal 6 maanden. Dit betekent dat de tussenpoos om de seizoenarbeider op nieuw in dienst te nemen verkort wordt.
Transitievergoeding
Daarnaast komt het kabinet in 2017 met wetsvoorstellen ter aanpassing van de transitievergoeding. Werkgevers krijgen hiermee een deel terug van de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen. Ook kunnen werkgevers en werknemers in de cao afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Werkgevers zullen hierdoor in bepaalde gevallen een minder hoge transitievergoeding betalen bij het ontslag van medewerkers.

Arbeidsmarkt

Lage-inkomensvoordeel
Vanaf 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het zogenoemde lage inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor het in dienst nemen van een werknemer die minder dan 125% van het minimumloon verdient. Dit LIV is een financieel voordeel voor de werkgever, wanneer hij een werknemer in dienst neemt die (iets meer dan) het wettelijk minimumloon gaat verdienen. De Belastingdienst zal het lage inkomensvoordeel automatisch uitbetalen. Ook kleine werkgevers krijgen altijd de volledige tegemoetkoming in de loonkosten voor deze doelgroep.
Werkloosheid 50-plussers
Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te versterken. Hiertoe wordt onder andere de leeftijd voor de no-riskpolis verlaagd naar 56-jaar. Hiermee stimuleert het kabinet werkgevers om oudere werklozen aan te nemen. Ouderen werknemers zijn waardevol voor bedrijven, zij brengen namelijk veel ervaring en kennis mee. Door het actieplan van het kabinet wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om oudere werknemers in dienst te nemen.