fbpx

Hoe ziet het optimale functieprofiel eruit?

Evy van Gool | HRM101 BV

Goede functieprofielen zijn van groot belang voor een effectieve uitvoering van verschillende HR-instrumenten zoals de beoordelingscyclus, maar ook voor bijvoorbeeld de dossieropbouw omtrent het (dis)functioneren van medewerkers. Hoe ziet de ideale opzet van een functieprofiel er nu uit? De ideale opzet van een functieprofiel bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

Algemene gegevens

Zoals de naam van de organisatie, de datum van de bekrachtiging van het functieprofiel, de functiegroep en de functie. Algemene informatie over de organisatie en de informatie over het doel van het functieprofiel.

Doel van de functie

Waartoe dient de functie in de organisatie? Welke plaats heeft de functie in de organisatie; aan wie rapporteert de persoon in deze functie en aan wie geeft hij (in)direct leiding?

Resultaatverantwoordelijkheden

Voor welke resultaten is de medewerker in deze functie direct verantwoordelijk? Op welke output en resultaat dient gestuurd te worden?

Contextverantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van de medewerker in bredere context; bijvoorbeeld het overdragen van kennis aan collega’s en het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen (duurzame) inzetbaarheid.

Kerntaken en bevoegdheden

Een omschrijving van de kerntaken en bevoegdheden, onderverdeeld in subcategorieën.

Opleiding- en kwalificatie-eisen

Welke opleidings- en kwalificatie-eisen zijn vereist? Denk aan het opleidingsniveau en de opleidingsrichting, ervaring in een soortgelijke functie, ervaring met specifieke systemen en beheersing van talen.

Kerncompetenties en overige competenties

Welke competenties zijn van noodzakelijk voor het uitvoeren van de functie (kerncompetenties) en welke overige competenties zijn van belang? Benoem maximaal 10 competenties, waarvan ongeveer 7 kerncompetenties en 3 overige competenties.

Ondertekening van het functieprofiel

Het is van belang dat het functieprofiel ondertekent wordt door zowel de (nieuwe) medewerker als de leidinggevende. Hiermee ontstaat overeenstemming over de verantwoordelijkheden en de uit te voeren taken. Bij bijvoorbeeld beoordelingen kan daarmee ook terugverwezen worden naar het ondertekende functieprofiel.

 

Wanneer bovenstaande onderdelen opgenomen worden in de functieprofielen ontstaat er een duidelijk beeld van de invulling van de functie en hoe deze uitgevoerd dient te worden.