fbpx

Ingrijpende veranderingen WIA per 1 januari 2017!

Freek Verhaaf | Mutsaerts

Gepubliceerd: juli 2016

Met ingang van 1 januari 2017 vindt er een ingrijpende verandering plaats met betrekking tot de doorbelasting van de WGA-lasten aan werkgevers. Wanneer u niet tijdig actie onderneemt, kunnen deze veranderingen verstrekkende gevolgen hebben voor de onderneming. Drie belangrijke aandachtspunten op een rij.  

1. WGA, waar hebben we het over?

Bij zieke (ex-) werknemers is de werkgever de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie en de loondoorbetaling. Wanneer een medewerker na twee jaar ziekte nog niet hersteld is, bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid door middel van een keuring. Op basis van deze keuring wordt een vervolguitkering vastgesteld. Op dit moment betaalt u twee premies voor de financiering van deze uitkeringslasten: een WGA-Vast premie (voor medewerkers vast in dienst) en een WGA-Flex premie (voor medewerkers die met een tijdelijk dienstverband ziek uit dienst zijn gegaan en in de WGA komen). De hoogte van de premie is afhankelijk van uw instroom in de WGA.

2. Het eigenrisicodragerschap in het kort

Het is mogelijk dat u op dit moment eigenrisicodrager bent voor de WGA-Vast. Dit betekent dat u het risico niet onderbrengt bij het UWV maar bij een private verzekeraar. U betaalt dan geen premie aan het UWV voor de WGA-Vast. Met ingang van 1 januari 2017 worden de WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Hierdoor komt u voor een keuze te staan. Betaalt u straks één premie voor de WGA aan het UWV of wordt u eigenrisicodrager voor de WGA (Vast en Flex) vanaf 1 januari 2017 ? Laat u goed informeren en kom tijdig in actie!

 3. De belangrijkste data op een rij:

  • Als u nu eigenrisicodrager bent voor de WGA of wilt u dit worden per 1 januari 2017, dan wordt u eigenrisicodrager voor zowel de WGA-Vast als de WGA-Flex.
  • Bent u nu eigenrisicodrager? Dan dient de Belastingdienst uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring te hebben ontvangen. De verzekeraar waar u het risico onderbrengt per 1 januari 2017, zal deze verstrekken.
  • Als u overweegt eigenrisicodrager voor de WGA te worden per 1 januari 2017, dan moet u uiterlijk 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst het verzoek tot uittreden indienen.
  • Bent u nu eigenrisicodrager voor de WGA en wenst u dat per 1 januari 2017 niet meer te zijn, dan bent u vanaf 1 januari 2017 voor drie jaar verzekerd bij het UWV. Dit geldt voor zowel WGA-Vast als WGA-Flex.
  • Bent u nu verzekerd bij het UWV? Dan kunt u pas na drie jaar weer overstappen naar het WGA eigenrisicodragerschap.
  • De verwachting is dat verzekeraars als voorwaarde gaan stellen dat u per 1 januari 2017 ook eigenrisicodrager bent of wordt voor de Ziektewet.

‘Niets doen is geen optie’

Wat zijn de gevolgen van één WGA-risico voor uw organisatie? Hoe passen verzekeraars zich hier op aan? Welke afweging moet u maken als uw organisatie nog geen eigenrisicodrager is? De veranderingen in de WGA raken alle organisaties. Het is complexe materie en het is belangrijk te onderzoeken welke keuze bij uw organisatie past. Mutsaerts adviseert en begeleidt ondernemingen over sociale zekerheid. Wij informeren u over alle wijzigingen die gaan komen voor de WGA en wat dit voor uw organisatie betekent. Zo krijgt u antwoord op al uw vragen en kunt u tijdig een keuze maken. Want niets doen is geen optie. Bekijk: www.mutsaerts.nl/veranderingen-wga-2017/