fbpx

Stimuleer beroepspraktijkvorming binnen uw organisatie: bied praktijkleerplaatsen aan!

Simone Hosli
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijk onderdeel in het beroepsonderwijs, zowel in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) als de stages in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). In dit onderdeel wordt de leerling in de praktijk opgeleid bij een leerbedrijf. Hierbij wordt er vanuit het bedrijf een praktijkbegeleider aangesteld.
Niet alle werkgevers bieden praktijkopleidingen aan hun personeel aan. En niet alle werkgevers bieden praktijkleerplaatsen voor studenten of leerlingen aan. Men heeft het idee dat dit te veel tijd en geld kost. Dat is jammer, want leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, kunnen zich middels beroepspraktijkvorming bij een bedrijf natuurlijk veel beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Voor de werkgever biedt het juist ook erg veel kansen: werknemers zijn beter opgeleid, de nieuwste technieken en inzichten worden geïntroduceerd in het bedrijf en er is aanwas van jong personeel (kweekvijver) in een nog steeds vergrijzende arbeidsmarkt.
Bovendien kan in de begeleidingskosten tegemoet worden gekomen middels de subsidieregeling praktijkleren. Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar om in de kosten van beroepspraktijkvorming en de begeleiding ervan tegemoet te komen.