fbpx

Hoe goed kent u uw medewerkers…echt? Doe de Loopbaancheck!

Patrick Stalpers | Loopbaankamer

‘Wat ze motiveert, wat hen energie geeft, waar ze naar toe willen met hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. En hoe u als organisatie hierin kunt faciliteren en de vruchten van kunt plukken.’

Wellicht voert u als werkgever regelmatig functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met uw medewerkers. Dat is mooi. En wellicht is het soms wel een hele klus om hiervoor tijd vrij te maken, of om de ‘dingen’ te zeggen die gezegd moeten worden. In ieder geval leveren de gesprekken duidelijkheid op over het huidige functioneren: wat goed gaat en wat minder goed, de geboekte of gewenste resultaten en waar nog verbetering nodig of gewenst is. Gesprekken die vooral ook bij minder goed functioneren óf frequent verzuim nodig zijn om tot goede dossiervorming te komen, mocht het ooit tot een afscheid van de betreffende medewerker komen.

Maar hoe zit het eigenlijk met het plezier en de voldoening die medewerkers (nog) uit hun werk halen? Heeft een medewerker wel genoeg zicht op de eigen kwaliteiten en talenten en past zijn/haar functierol nog wel zo goed? Welke loopbaanstap ambieert de medewerker en is daarmee ook helder welke ontwikkeling hij/zij door wil maken binnen uw bedrijf? En nu hoor ik u denken: ‘de meesten hoeven zich niet te ontwikkelen, dat willen ze niet, ze zijn volkomen tevreden met het werk dat ze nu doen. Anders had ik ze tenslotte al wel gehoord’. Goed, dat kan zeker zo zijn voor een aantal, maar geldt dat ook voor allemaal? Is er binnen uw organisatie voldoende vertrouwen en veiligheid voor medewerkers om twijfels of onzekerheden met hun leidinggevende bespreekbaar te maken? En hoe bewust zijn medewerkers zich eigenlijk van hun kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden?

Als loopbaancoach is het mijn ervaring dat (en dit klinkt misschien wat pijnlijk) dit in slechts weinig bedrijven het geval is en dat veel mensen worstelen met het nemen van een nieuwe stap in de loopbaan. Pas als de pijn te groot wordt dan komt men in actie. Een goede medewerker die uw bedrijf verlaat, vertelt dat vaak pas op het moment dat hij/zij die nieuwe baan ook daadwerkelijk gevonden heeft.

Zonder nadenken brengen we onze auto minimaal 1 x per jaar naar de garage voor een onderhoudsbeurt. Echter, waar het de eigen medewerkers betreft, komen we vaak pas in actie als het eigenlijk te laat is: het ontslag is ingediend, of wellicht erger: de medewerker zit inmiddels ziek thuis met een burn-out.

Met de Loopbaancheck biedt u uw medewerkers een kort en effectief persoonlijk traject met als resultaat: een medewerker die zich bewust is van kwaliteiten en ontwikkelpunten en kan aangeven waar hij/zij naar toe wil, welke competenties hierin nog verder te ontwikkelen zijn en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Kortom: een medewerker die (meer) de regie en verantwoordelijkheid neemt over de eigen loopbaan, die een duidelijk en krachtig verhaal heeft over zijn/haar gewenste loopbaanstap en kan aangeven wat hij/zij daarin van u verwacht als werkgever. En of u dat nu kunt bieden of niet: u hebt uw medewerker een stuk beter leren kennen. En dat is altijd een win-win situatie, voor beide partijen!

Patrick Stalpers van Loopbaankamer is gecertificeerd loopbaanadviseur (NOLOC) en heeft ruime ervaring in job coaching, loopbaanadvisering en professionele coaching van ondernemers, werknemers en management.