fbpx

Onderschat het effect van werknemerstevredenheid niet!

Gijs van Zon | HRM101 BV

Een oud gezegde stelt gekscherend: ‘ik wens u veel personeel toe’! Meestal wordt dit niet al te positief bedoeld.

Natuurlijk komt er veel kijken bij het in dienst hebben van personeel, maar uw personeel is tegelijkertijd ook uw grootste kapitaal. Personeelsleden zijn weliswaar middelen (resources) om uw doelstellingen als organisatie te bereiken, maar dit zijn niet hetzelfde soort middelen als een machine in uw fabriek of een computer in uw kantoortuin. Het zijn namelijk ‘human’ resources.  Doorzettingsvermogen, energie, creativiteit, toewijding, betrokkenheid, motivatie en discipline: voorbeelden van eigenschappen van deze human resources, die het verschil voor uw organisatie kunnen maken in positieve zin. Echter, kan een gebrek eraan (of een disbalans erin) ook een negatief effect hebben op het bedrijfsresultaat.

Werknemers zijn niet alleen meer tevreden met een goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden, ze willen ook doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Tevens willen ze groeien en zichzelf ontwikkelen. Het is zaak de juiste balans hierin te vinden. Als dit niet het geval is, zullen werknemers minder tevreden zijn en bestaat het risico op bijvoorbeeld verminderd(e) doorzettingsvermogen, energie, creativiteit, toewijding, betrokkenheid, motivatie en discipline.

Wij komen veel ‘werkgevende’ ondernemers tegen die werknemerstevredenheid niet op de agenda (willen) zetten omdat het in hun optiek niet rechtstreeks bijdraagt aan het reduceren/beheersen van personele kosten, het vergroten van de effectiviteit van de werknemers en het voldoen aan personele wet- en regelgeving; de belangrijkste pijlers in hun personeelsbeleid. Wij willen echter adviseren dit toch zeker wel te doen omdat werknemerstevredenheid juist een enorm effect heeft op deze pijlers. Een mooi begin is een werknemerstevredenheidsonderzoek, om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is. Voorts kan op basis van de bevindingen worden bezien op welke elementen in HR beleid actief en bewust gestuurd zal moeten worden: arbeidsvoorwaarden, functies & functioneren, verzuim & ARBO en ontwikkeling & groei. Een verbeterslag in deze elementen zal tot een grotere mate van werknemerstevredenheid leiden en dus tot een beter bedrijfsresultaat!