fbpx

Op slimme wijze de inzet van BHV'ers organiseren!

Serge Pellikaan van Pellikaan First Aid

Gast ‘TIP van de week’ van Serge Pellikaan van Pellikaan First Aid

RI&E

Het is algemeen bekend dat een bedrijf op grond van de Arbowet BHV’ers nodig heeft. Minder bekend is dat deze wet ook voorschrijft dat alle werkgevers (met personeel) verplicht zijn een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Het is van belang dat er een actuele RI&E en een plan van aanpak is. Doel is om risico’s aan te pakken, voordat er ongelukken gebeuren. Als je een inspectie krijgt en de RI&E en het plan van aanpak ontbreken, is een boete nog de minst vervelende sanctie die je kunt krijgen. Wanneer jouw bedrijf te maken zou krijgen met een bedrijfsongeval is het nog belangrijker om je RI&E in orde te hebben. Als je Arbobeleid onvoldoende blijkt, dan kan de werknemer die betrokken was bij het bedrijfsongeval een fikse schadevergoeding eisen. Hoewel RI&E misschien niet gelijk de grootste prioriteit heeft voor jou als werkgever, is het dus heel belangrijk om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

BHV

Vroeger gold de regel dat een bedrijf 1 BHV’er moest hebben op 50 aanwezige personen (werknemers, maar ook gasten/klanten etc.). Deze regel is inmiddels achterhaald. De hoofdregel is nu dat er rekening gehouden moet worden met de grootte van het bedrijf, maar ook met de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Een kantoor met kantoormedewerkers heeft dus minder BHV’ers nodig dan een restaurant.

Tip van de Week:

Als jouw bedrijf niet altijd kan zorgen voor de aanwezigheid van voldoende BHV’ers, denk er dan eens over na of je samen met ondernemers in je directe omgeving kunt zorgen voor voldoende BHV’ers. Samen kun je immers meer! Het is dan wel belangrijk om de samenwerking goed schriftelijk vast te leggen. Je blijft als ondernemer natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor de BHV. Een training is dan ook iets dat zeker de overweging waard is. Bekijk hier de mogelijkheden!