fbpx

Integrale aanpak HRM in het MKB: 'HRM101 Aanpakpiramide'

Heinze Baars | HRM101 BV

We merken dat de HRM aanpak per werkgever nogal varieert. De ene organisatie is vooral bezig met het (reactief) voldoen aan wet- en regelgeving en de andere is vooral bezig om werknemers te laten groeien en op te leiden. Wij adviseren om HRM integraal te benaderen en zowel de basis als de ontwikkeling van de werknemers op te pakken. Om een beeld te krijgen waar het allemaal om gaat is onderstaande piramide een handig middel:

dfg

 

Basis HRM

Ben ik compliant en heb ik de basis voor werknemerschap goed ingeregeld? Denk hier bijvoorbeeld aan:

 1. Voldoen aan gewijzigde wet- en regelgeving (denk aan WWZ, WAS, Deregulering Arbeidsrelaties, Wet Flexibel Werken)
 2. Uitbetalen en administreren van salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. vervoer)
 3. Pensioen en verzekeringen
 4. Arbeidscontracten
 5. Naleven van cao en branchespecifieke bepalingen

Functioneel HRM

Hoe zorg ik ervoor dat mijn werknemers optimaal (blijven) functioneren in hun functie en in de werkomgeving? Denk hier bijvoorbeeld aan:

 1. Functieprofielen
 2. Gesprekscyclus: doelengesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek (evt. aangevuld met jobcoaching)
 3. Re-integratie van uitgevallen werknemers (verzuimaanpak)
 4. RI&E en Arbobeleid
 5. Personeelshandboek
Ontwikkeling & Groei
Hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen betrokken blijven bij de organisatie, zichzelf blijven ontwikkelen en zelf regie voeren over hun eigen loopbaan? Denk hier bijvoorbeeld aan:
 1. Loopbaancoaching
 2. Opleidingsbeleid
 3. Werken aan Werkvermogen (duurzame inzetbaarheid)
 4. Talentmanagement
 5. Management Development