fbpx

Gesprekscyclus blijft de basis voor goed personeelsmanagement!

U vertrouwt erop dat werknemers hun werk waarvoor ze in dienst zijn gekomen, naar behoren en in volle overtuiging uitvoeren. Meestal gaat dat goed, u kent uw mensen en ze zijn loyaal aan de organisatie. Maar wat als… dit niet het geval is? Of mensen uitvallen of dreigen uit te vallen? Het is van belang om in gesprek te blijven met uw mensen, zeker als u een groeiscenario voor ogen heeft of al ingezet heeft. Mensen aanspreken op verantwoordelijkheden en functioneren is soms lastig, evenals het beoordelen van hun prestaties. Toch brengt het juist meer duidelijkheid, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers. Tevens is het steeds meer van belang om functioneren en prestaties te beoordelen en dit ook vast te leggen. Te meer omdat de wet- en regelgeving steeds strenger wordt, mocht u onverhoopt toch afscheid willen nemen van iemand vanwege disfunctioneren.

De beste manier om functioneren, presteren, werknemerstevredenheid en arbeidsomstandigheden te bespreken en te verbeteren, is door structureel een gesprekscyclus te hanteren. Op basis van het functieprofiel kunnen jaarlijks doelen worden opgesteld die de werknemer zal moeten bereiken in het jaar. Deze doelen kunnen worden besproken in een doelstellingengesprek aan het begin van het jaar. In een functioneringsgesprek halverwege het jaar wordt de stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen geevalueerd. Tevens wordt werknemers de gelegenheid gegeven om voor hun belangrijke zaken bespreekbaar te maken.

In het beoordelingsgesprek wordt voorts beoordeeld in welke mate de doelstellingen, zoals opgesteld aan het begin van het jaar, zijn bereikt. Dit beoordelingsgesprek kan het beste worden gehouden aan het begin van het volgende jaar. U wilt uw werknemers toch niet met een vervelend gesprek de feestdagen in sturen.