fbpx

Participatie van arbeidsbeperkte werknemers ook voor u aanstaande!

Als u meer dan 25 werknemers in dienst heeft, moet u er serieus rekening mee gaan houden dat er per 1-1-2017 een quotumheffing op u van toepassing is voor het in dienst hebben van werknemers met een arbeidsbeperking.

Onder de Participatiewet valt iedereen die kan werken, maar niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen. Sociale partners hebben afgesproken dat er in 2026 in totaal 125.000 extra banen (100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid) voor deze doelgroep moeten zijn gecreëerd.

In 2016 zal worden geïnventariseerd of er voldoende voortgang is en of het nodig is om per sector een quotum in te gaan stellen. Dit quotum zal dan per 1-1-2017 in werking treden. Dit betekent dat per sector wordt bepaald hoeveel van het totale aantal te verlonen uren op jaarbasis bestemd moeten zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat dit voor u betekent als werkgever is afhankelijk van de omvang van uw werknemerspopulatie.

De overheid stelt hier (financiële) stimuleringsmaatregelen tegenover in de vorm van loonkostensubsidie en het toepassen van de no-risk polis op de werknemers met een arbeidsbeperking die u in dienst heeft of neemt. Er geldt echter ook een heffing van € 5.000,- per niet ingevulde arbeidsplek.

Ons advies? Wacht niet af en onderneem actie. Inventariseer alvast welke werknemers nu al onder de regeling vallen. Daarnaast kunt u nu al bezien welke werkzaamheden of functies kunnen worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking.