fbpx

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016: check uw (voorgenomen) arbeidsrelatie met ZZP'ers!

Afgelopen dinsdag 26 januari 2016 heeft een meerderheid van de Eerste Kamer zich achter de plannen geschaard om de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) per 1 mei 2016 af te schaffen. In het kader van de aanpak van ‘schijnconstructies’ wordt de huidige VAR vervangen door nieuwe ‘modelovereenkomsten’ tussen ZZP’ers en hun opdrachtgevers: werkgevers en uitzendbedrijven.

Waarom deze wijziging?

De huidige situatie is verre van ideaal, zo bericht ook Stichting ZZP Nederland. De ZZP’er moet bewijzen dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap en dat er geen (fictief) dienstverband is tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Indien de Belastingdienst na controle kan aantonen dat dit toch het geval is, draait de ZZP’er op voor de naheffing van de verplichte loonheffingen.

Ook de ZZP’er die in bezit is van een geldige VAR (WUO of DGA), heeft geen garantie. De VAR biedt geen enkele rechtszekerheid, zo is gebleken na verschillende naheffingen die voort zijn gekomen uit controles door de Belastingdienst. Echter, omdat de Belastingdienst in het verleden nauwelijks controleerde, konden schijnconstructies blijven bestaan. Werkgevers en uitzendbedrijven blijven sowieso buiten schot bij deze werkwijze.

Wat verandert er?

De VAR zal dus vanaf 1 mei 2016 verdwijnen. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee ontstaat zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. Zo bericht de Belastingdienst.

In samenwerking met externe belangenorganisaties heeft de Belastingdienst algemene modelovereenkomsten opgesteld. Over werkzaamheden vastgelegd in deze modelovereenkomsten hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden en betaald.

Daarnaast kunnen branche-gerelateerde belangenorganisaties of individuele opdrachtgevers (of intermediairs) door hen opgestelde overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dit kunnen ook overeenkomsten voor een specifieke branche of beroepsgroep zijn. Over werkzaamheden vastgelegd in deze overeenkomsten hoeven ook geen loonheffingen te worden ingehouden of betaald.

Vanaf 1 mei gaat een overgangsperiode van een jaar in. De Belastingdienst bericht dat in deze periode opdrachtgevers en opdrachtnemers hun werkwijze kunnen aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te gaan werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar worden nog geen repressieve handhavingsmaatregelen getroffen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als u werkt met ZZP’ers is het van belang om de arbeidsrelatie die u met hun heeft onder de loep te nemen. Hierbij moet worden bezien of en hoe het werk, dat een ZZP’er voor u uitvoert, binnen een voor u relevante modelovereenkomst past. Doordat de verantwoordelijkheid nu echt komt te liggen bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, zult u er als werkgever vanaf nu bovenop moeten zitten. U wilt namelijk niet achteraf met extra kosten worden geconfronteerd door de loonheffingen die u alsnog moet betalen.

Ons advies luidt: pak dit pro-actief op en wacht niet af. Vragen? Neem gerust contact met ons op!