fbpx

Stel duidelijke functieprofielen op, die in lijn zijn met de functie-eisen en eventuele bepalingen in de cao en branche.

In het kader van de in 2015 in werking getreden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het nog meer van belang geworden om (dis)functioneren structureel te beoordelen en vast te leggen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de functie-eisen duidelijk zijn vastgelegd in functieprofielen om het (dis)functioneren überhaupt te kunnen vaststellen en te beoordelen.