fbpx

Breng uw personele kosten en kengetallen goed in kaart.

Aangezien uw personeel vaak (een van) de grootste kostenpost betreft is het wel zo handig om alle kosten in kaart te hebben. De kosten van personeel gaan verder dan alleen het brutoloon dat u iedere maand betaalt. Ook ‘verborgen’ werkkosten zoals vergoedingen en verstrekkingen kunnen hoog oplopen. En wat te denken van alle sociale lasten die u betaalt. Daarnaast is het handig om stuurinformatie te hebben inzake de personeelsformatie, instroom & uitstroom, productiviteit van personeel en ARBO & ziekteverzuim.